10-steps-for-a-change

עשרת הצעדים להתנעת כל שינוי

מהו השינוי שתרצו לפרגן לעצמכם? הגדירו מטרה?

האם השגת המטרה תלויה רק בך?

איך נוכל לזהות את השינוי?

באילו הקשרים בחיים שלנו, נרצה את השינוי?

בדיקת אקולוגיה- מה יהיו השלכות השינוי?

מצב עכשווי- מה מונע מאיתנו להשיג את השינוי המבוקש כבר עכשיו?

זיהוי הגירוי- מה גורם לנו לפעול באופן אוטומטי דרך התגובות הישנות שלנו

בדיקת אקולוגיה של המצב העכשווי בו אנו נמצאים

מהי הדרך הטובה ביותר על מנת להגיע מהמצב המצוי למצב הרצוי

מהם האיכויות והמשאבים שאם היה לכם אותם היום, הייתם מניעים את השינוי