Search

יצירת ראפור ב-NLP- התאמת עצמנו לאחר

מה זה ראפור?

פירוש המילה ראפור הוא "התאמה לאחר". יצירת תקשורת טובה עם האחר כתוצאה ממאפיינים משותפים שונים בתקשורת. למשל- קצב, שפת גוף, סגנון שפה, התנהגות.

יש אנשים שאנו חשים 'כימיה' טבעית עימם. מדובר באנשים הדומים לנו מבחינות שונות, כך גילו חוקרי ה- NLP (מודל לשינוי מהיר של תבניות התנהגותיות, מחשבתיות ורגשיות).

לפי ה-NLP, כדי ליצור באופן מודע יחסים זורמים והשגת שיתוף פעולה עם אדם אחר, יש להידמות לו. ה-NLP ממליץ ליצור 'תואם' (ראפור / Rapport) עם הסובבים אותנו. אנו יכולים להתאים עצמנו לאחר ברמות שונות.

YouTube video

נוכל להשיג רפור ולהתאים עצמנו לאחר באופנים שונים:

1. קצב: להתאים עצמנו לקצב של האחר, לקצב דיבורו, תנועותיו ואף לקצב נשימתו.

2. שפה: להתאים את סגנון דיבורנו ואת אוצר המילים שלנו לאוצר המילים של האחר (לדבר בגובה העיניים, להימנע מביטויים מקצועיים וכדומה).

3. שפת גוף: להניע את הגוף באופן דומה, לשבת דומה, להניעה את הידיים באופן דומה (לא זהה כמו מראה), להביט לאותם הכיוונים וכדומה.

4. לבוש: במידת האפשר להתאים את הלבוש לאחר. באופן טבעי אנו מתלבשים אחרת לחתונה או לים. כאן נחשוב על האחר, למשל, נקפיד על לבוש צנוע במפגש עם אנשים דתיים או מסורתיים, נענוב עניבה בפגישה עסקית באירופה, נבוא בלבוש 'זרוק' לפסטיבל ריינבוי או לסיור לקטים.

5. דעות והתנהגות: נחפש נקודות הסכמה משותפות. נסכים עם כמה שיותר רעיונות שמעלה האחר. אם הוא מזין קפה הפוך, ולא אכפת לנו לשתות זאת, נזמין גם אנו קפה הפוך.

ככל שירבו נקודות ההשקה, הסמויות (נשימה, שפת גוף, קצב) והגלויות (רעיונות, התנהגות והיסטוריה משותפת) כך יחוש האדם, שעימו אנו בקשר, יותר נוח במחיצתנו.

אנו מזמינים אותך להכיר את עולם ה-NLP בסדנת מבוא חוויתית "לחלום. לדמיין. להגשים". פרטים בלחיצה כאן >>

מתעניינים ב-NLP ודמיון מודרך? בואו לחוות את זה מקרוב!

נגן וידאו
דילוג לתוכן