תקנון מכללת רטר

ליווי אקדמי ותעודת השתתפות מטעם אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך מלווה אקדמית את כל ההכשרות המתקיימות במכללת רטר. תעודות ההשתתפות בכל דרגת NLP ניתנות מטעם המכללה למשתתפים שנכחו ב-90% מהמפגשים.

זכאות לתעודות הניתנות מטעם מכללת רטר

הקריטריונים לקבלת תעודות של 'מתמחה בדמיון מודרך'

ותעודה בין-לאומית של 'Practitioner NLP' (דרגת מתמחה)

 1. הגעה בזמן למפגשים, השתתפות ב-90% מהמפגשים וסיום קורס פרקטישינר

כל משתתף יכול להחסיר לכל היותר שלושה מפגשים בקורס חצי יומי או יום וחצי בקורס היומי. מי שמחסיר שיעור יכול להשלים את החומר על ידי צפייה בקורס המצולם שבאתר, אולם השלמה זו לא תחשב כנוכחות. על המחסירים מעבר לשלוש פגישות להגיע פיזית לקורס המתקיים במקום אחר בארץ או בקורס הזום ולהשתתף גם בתרגולים. את ההשלמה יש לתאם עם המשרד על מנת לוודא שילמד באותו המפגש החומר החסר וליידע על כך את מנחה הקורס בו מעוניינים לצפות. לאחר השלמה בקורס אחר יש לדווח על כך לאסיסטנט האחראי על רישום הנוכחות כדי שיציין זאת 'כנוכחות'.

יש שני מפגשים אותם לא ניתן להשלים. מפגש 13 – פתיחת הילדות ומפגש 28 – סיום הקורס. בפגישות אלו יש אינטימיות רבה בקבוצה. כניסת סטודנט שאינו חלק מהקבוצה עלולה לפגוע בלכידות הקבוצתית.

 1. קבלת סידרה של עשרה מפגשים ('הסדרה')

לקראת אמצע הקורס, נעודד אתכם לעבור סדרת מפגשים עם אותו המנחה. זה יכול להיות משתתף מקורס אחר או מקבוצתך שיש לך כימייה איתו/ה. מכללת רטר תחלק רשימות של משתתפי קורס המסטר פרקטישינר הגרים באזורך. הפגישות יינתנו ללא תשלום. מי שיעביר לך את "הסדרה" יגיש על כך דוחות בהם לא מצוין שמו/ה המלא של המונחה אלא רק שמו/ה הפרטי. (המשתתפים מחויבים לשמור על סודיות, כמו גם האסיסטנטים שבודקים את הדוחות). ניתן לקבל את 'הסדרה' בתשלום גם מבוגרי המסלול. על הבוחרים באפשרות זו לפנות למשרד.

 1. השתתפות פעילה במצגות האישיות בסוף הקורס

בסוף הקורס מעבירים המשתתפים מצגות אישיות. פרטים על כך יינתנו במהלך הקורס.

 1. הגשת 25 דוחות תרגול לפי ההנחיות הבאות
 • א. את הדוחות יש למלא על גבי הטופס של הגשת הדוחות הנמצא בחוברת העבודה וגם בספרייה לתלמידי קורס פרקטישינר שבאתר האינטרנט של המכללה.
 • ב. מומלץ להתחיל להגיש דוחות על התרגולים אחרי המפגש השביעי. מאוד לא מומלץ לדחות זאת לאמצע הקורס (אחרי המפגש ה-14).
 • ג. יש להגיש את הדוחות לכל המאוחר בתוך שבוע מיום התרגול. אין לקיים יותר משתי פגישות עם מונחה שטרם התקבל סופרויז'ן עבורו. אין להגיש לבדיקה יותר מחמישה דוחות בשבוע או בבת אחת.
 • ד. יש לקיים לפחות סדרה אחת של שבע פגישות ויותר עם אותו המונחה.
 • ה. יש להגיש דוחות על לפחות 90% מהתהליכים הנלמדים. אין להגיש יותר משלושה דוחות על אותו תהליך אלא עם צוין אחרת ב'טבלת המעקב' המופיעה בסוף החוברת.
 • ו. דו"ח שרמתו נמוכה, שהוגש באיחור או שאין בו שימוש בדמיון מודרך וב-NLP לא ייכלל במניין הדוחות.
 • ז. האסיסטנטים יבדקו דוחות, ללא תשלום, עד שלושה חודשים מתום הקורס. לאחר מכן יש למצוא אסיסטנט/ית שימשיכו לבדוק דוחות, בדרך כלל בתשלום של 30 ₪ לדו"ח.
 1. שיקול דעת של צוות המכללה: מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תעודות גם למשתתפים שעמדו בדרישות המצוינות לעיל אך רמתם המקצועית אינה מספקת או שחרגו מכללי האתיקה שמחייב המקצוע.
 2. מכללת רטר ממליצה לכל משתתף/ת שהגיע לדרגת פרקטישינר לפתוח כרטיס מטפל באתר המכללה.

הקריטריונים לקבלת תעודת 'מנחה בדמיון מודרך'

ותעודה בין-לאומית של 'Master Practitioner NLP' (מנחה)

 1. הגעה בזמן, השתתפות ב-90% מהמפגשים וסיום קורס מסטר פרקטישינר. השלמות ניתן לבצע כמו בקורס פרקטישינר, ניתן להשלים כל מפגש פרט למפגש הסיום (28).
 2. העברת דמיון מודרך שיצרת לכל הקבוצה

במהלך הקורס יש ליצור שני דמיונות מודרכים. אחד מהם יועבר לקבוצה במהלך הקורס.

 1. מתן סדרת הנחיות אחת לפחות למשתתף/ת מקורס פרקטישינר וסיומה באופן מתוכנן

משתתפי קורס פרקטישינר יקבלו רשימת מנחים מקורס מסטר פרקטישינר ויצרו עמכם קשר. אחריותכם להיות אקטיביים מספיק כדי למצוא מונחה. אם לא פונים אליכם, תוכלו לקבל עזרה ממנחה/ת הקורס, מהמשרד או לפרסם עצמכם באתר המכללה. יש להתייחס לסדרת הפגישות ביראה ובכבוד הראויים ליחסי מנחה מונחה. יש להגיש דוחות על פגישות אלו ולקבל עליהם סופרויז'ן. חשוב לסיים את ה'סדרה' כשהמטרה מושגת או באופן מתוכנן והדרגתי אחר.

 1. הגשת 25 דוחות תרגול, על גבי טופס המיועד לקורס מסטר פרקטישינר. ההנחיות זהות להנחיות בקורס פרקטישינר. בקורס מסטר פרקטישינר לא ניתן להגיש דוחות על תהליכים שנלמדו בקורס פרקטישינר. אם מקיימים למשל את 10 השאלות, אין להגיש על כך דו"ח אלא לציין זאת בפני האסיסטנט. לא ניתן להגיש יותר משני דוחות על אותו התהליך, זאת כדי שתתרגלו מגוון רחב ככל שניתן של תהליכים. יש להגיש דוחות על לפחות 90% מהתהליכים הנלמדים. יש לקיים לפחות סדרה אחת של עשר פגישות או יותר עם אותו המונחה. האסיסטנטים מחויבים לבדוק דוחות במהלך הקורס ועד שלושה חודשים מסיומו (ובקורס המרוכז עד שישה חודשים). הגשת דוחות אחר כך היא באחריותכם. ניתן לבקש ממי שבדק/ה את הדוחות עד כה אם ברצונו/ה להמשיך ולבודקם תמורת תשלום (נהוג לגבות 50 ₪ עבור בדיקת כל דו"ח). אם פתרון זה אינו מסתדר יש למצוא אסיסטנט/ית אחר/ת שיבדוק את הדוחות הנותרים. ניתן להיעזר לשם כך בשירותי המשרד.
 2. הצלחה במבחן לסיכום התוכנית הדו שנתית: בסיום קורס מסטר פרקטישינר יועבר מבחן המסכם את חומרי הלימוד. המבחן מתקיים עם חומרים כתובים פתוחים (ספרי וחוברות הלימוד) ואינו מתבסס על שינון החומר אלא על הבנתו.
 3. המלצה לקחת חלק פעיל בתרגילי הצפייה. תרגילים הצפייה מאפשרים לזה שבו צופים ללמוד רבות על דפוסי תקשורת ולשפר את רמת ההנחיה שלו.
 4. שיקול דעת של צוות המכללה.
 5. אנו ממליצים לכם ליצור כרטיס מטפל באתר המכללה כדי להנות מבמה פרסומית נוספת.

 

 

הקריטריונים לקבלת תעודת 'NLP Trainer'

 1. סיום כל הדרישות לקבלת דרגת 'Master Practitioner NLP', וקבלת התעודה.
 2. הגעה בזמן, השתתפות ב-90% מקורס 'NLP Trainers Training' ובמהלכו העברת 4-5 פרזנטציות.
 3. הנחיית סדנה של 5 מפגשים והגשת 5 דוחות שילוו את תהליך הקמת הקבוצה והנחייתה.
 4. הצלחה במבחנים שבסוף הקורס (מבחן בכתב, מבחן פרזנטציות ומבחן של העברת תהליך NLP לקבוצה).

סופרוויז'ן (הדרכה מקצועית):

משתתפי הקורסים זכאים לקבל סופרוויז'ן מצוות האסיסטנטים של הקורס. האסיסטנטים בודקים את הדוחות וניתן לפנות אליהם גם לקבלת ייעוץ. בתאום עם האסיסטנט/ית ניתן לפנות גם למנחה הקורס.

בוגרי המסלול יכולים להיעזר במסלולים שונים של סופרוויז'ן מקצועי בתשלום. ניתן להצטרף לקבוצת סופרויז'ן הנפגשת אחת לשבועיים, לקבוע פגישת סופרוויז'ן אישית או לקבל ייעוץ טלפוני. שרות זה יינתן על ידי צוות המנחים של מכללת רטר. לפרטים יש לפנות למשרד.

סופרוויז'ן בהדרכות אינטרנטיות: קהילת המטפלים של מכללת רטר מקיימת הדרכות וובינר בתשלום סימלי. פרטים באתר.

אסיסטנטים

הקריטריונים לבחירת אסיסטנטים:

 1. עדיפות תינתן למשתתפים שתרגלו רבות והוכיחו בקיאות בחומר שנלמד.
 2. מנחה הקורס הוא שבוחר את צוות האסיסטנטים שילוו את הקורס.
 3. עדיפות תינתן למשתתפים בקורס 'NLP Trainers Training'.
 4. בכל קורס על האסיסטנט להיות לפחות בדרגת NLP אליה מכשיר קורס זה.
 5. במידת הצורך יבחר מנחה הקורס אסיסטנטים שאינם עומדים בקריטריונים הנ"ל אך ביכולתם לקדם את הקבוצה.

תפקידי האסיסטנטים:

מעבר על דוחות מתחילת השנה ועד שלושה חודשים מתום הקורס. מתן סופרוויז'ן, מילוי 'כרטיסיית מעקב' לכל משתתף שלו הם בודקים דוחות והעברת הכרטיסייה למשרד בתום השנה. השלמת חומר לימודי למשתתפים שהחסירו פגישות ובקורס המסטר פרקטישינר מעבר על ההדמיה אותה יעביר בקורס. ארגון רשימת נוכחות, תורנויות וסידור האולם. האסיסטנטים יקבלו הדרכה ממנחה הקורס בנוגע למתן הסופרוויז'ן וישתפו אותו בהתקדמות של המשתתפים.

הנחות והחזרים כספיים

קרנות השתלמות למורים בשנת שבתון: מורי הסתדרות המורים זכאים לארבע שעות השלמה (רשות). מורי הסתדרות המורים שהם מורים לחינוך מיוחד, או פארא רפואיים (ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, מטפלים בהבעה ויצירה) זכאים לארבע שעות חובה. מורי ארגון המורים זכאים לארבע שעות חובה ועוד שעתיים השלמה. (ההחזר מהקרן עבור כל שעה היה בעבר 880 ₪).

פורשי צה"ל: משרד הביטחון משתתף ב-3000 ₪ משכר הלימוד עבור פורשי צה"ל.

 

 

הנחות אותן מעניקה מכללת רטר

 1. רישום מוקדם – המקדימים להירשם נהנים מהנחות, יש לעקוב אחר פרסומי המכללה בנושא.
 2. "חבר מביא חבר" – כל אדם המגיע לקורס בשל המלצה של לומד במכללה מזכה לומד זה בהנחה בסך 800 ₪ עבור אחת מהפעילויות אותן מקיימת המכללה. ניתן לצרף משתתפים לקורס עד למפגש החמישי.
 3. רישום מראש לתוכנית הלימודים הדו שנתית – הנרשמים מראש לתוכנית כולה זכאים להנחה של 2,000 ₪ משכר הלימוד של קורס מסטר פרקטישינר. עד למפגש החמישי ניתן להצטרף לקורס ומשתתפים שנרשמו מראש לשנת לימוד אחת יכולים לשנות זאת לשנתיים ועדיין לזכות בהנחה זו. עד המפגש ה-25 בקורס ניתן לבטל את ההרשמה לשנה השנייה ולקבל החזר כספי מלא עבורה ולוותר בכך על ההנחה.

פתיחת קורסים, החזרים כספיים ונוהל קורונה

 1. מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס כאשר התנאים הנדרשים לקיומו אינם מתקיימים. מכללת רטר מתחייבת לעשות את המרב כדי לפתוח כל קורס כמתוכנן.
 2. דמי ההרשמה מוחזרים רק כשהקורס מתבטל או כשהמועמד לקורס לא עבר את ראיון הקבלה.
 3. ניתן לפרוש מההכשרה לדרגת פרקטישינר אחרי המפגש הראשון ולשלם רק עבורו סכום של 350 ₪. במקרה זה הפורש יכול לשמור את כל הספרות המקצועית שקבל. משרדי המכללה ינפיקו לפורש מכתב המאשר ששילם 380 ₪ דמי הרשמה + 350 ₪ עבור המפגש הראשון. סכום זה (730 ₪) יעמוד לזכותו לקורס עתידי במכללה. לאחר המפגש הראשון, אין עוד החזר כספי.
 4. הנרשמים לשתי הדרגות יכולים שלא להמשיך לדרגת המסטר ולהודיע על כך עד למפגש ה-24 בקורס הפרקטישינר. לאחר מכך ייסגר הרישום לקורסי המסטר ולא יהיה החזר כספי עבורו.
 5. כחלק מתוכנית הלימודים אתם זכאים להשתתף בסמינרים הצופן החדש (סוף דרגת הפרקטישינר) ותרפיית קו הזמן (סוף דרגת המסטר פרקטישינר). אם אין באפשרותכם להשתתף באחד הסמינרים בשנה בה למדתם, עליכם להודיע על כך עד 10 ימים לפני מועד קיום הסמינר למשרדי המכללה ובכך תשמר לכם הזכות להשתתף בסמינר זה בשנה שלאחר מכן. משתתפים שלא יודיעו על אי הגעתם לא יוכלו להשתתף בסמינר בשנה הבאה.
 6. בקורסי המסטר פרקטישינר, ה-NLP Trainer וכל הסדנאות וההתמחויות מטעם מכללת רטר אין כל החזר כספי בעת פרישה.
 7. אם בשל הגבלות הקורונה לא יתאפשר קיום קורס באופן פרונטלי, לא יבוטל הקורס אלא ימשך במתכונת של זום, לפי הנחיות אונ' חיפה. מצב זה אינו עילה לביטול ההשתתפות בקורס. בסוף ההכשרה יספרו השיעורים שנלמדו בזום והמכללה תזכה אותך ב-10% משכר הלימוד עבור שיעורים אלה.

קורס מסטר פרקטישינר וקורס 'NLP Trainers Training'

מכללת רטר אינה מתחייבת לפתוח קורסי המשך בכל מקום בו התקיים קורס פרקטישינר. במידת הצורך, לשם פתיחת קורסי המשך, מאוחדים מספר קורסים הקרובים זה לזה גיאוגרפית. מכללת רטר תפרסם באלו מקומות מתוכננים קורסים מוקדם ככל האפשר על סמך הרישום המוקדם.

הפסקת לימודים

 1. מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של משתתף שלפי לשיקול הדעת של המכללה אינו יכול להמשיך השתתפותו בקורס. הפסקת הלימודים יכולה להתרחש בכל שלב בקורס.
 2. מכללת רטר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל לקורס מסטר פרקטישינר משתתף שסיים את קורס פרקטישינר.

דברו איתנו

* שדות אלו הם חובה.