'איך יוצרים שינוי' – אוסף מאמרים שנכתבו על ידי משתתפי שנה ג'

MakeThumbnail 51MakeThumbnail 51

במהלך שנת הלימודים השלישית מתמקד כל משתתף בנושא טיפולי אותו הוא בוחר. על הנושא הנבחר כותב המשתתף מאמר מקצועי. בסוף השנה מאגדת המכללה את המאמרים ומפיקה חוברת עשירה המכילה את כל המאמרים שנכתבו ומגישה אותה לכל המשתתפים. המאמרים הנבחרים מתפרסמים גם באתר.

החוברת מחולקת לבוגרי שנה ג' בלבד.