'איך יוצרים שינוי' – אוסף מאמרים שנכתבו על ידי משתתפי שנה ג'

במהלך שנת הלימודים השלישית מתמקד כל משתתף בנושא טיפולי אותו הוא בוחר. על הנושא הנבחר כותב המשתתף מאמר מקצועי. בסוף השנה מאגדת המכללה את המאמרים ומפיקה חוברת עשירה המכילה את כל המאמרים שנכתבו ומגישה אותה לכל המשתתפים. המאמרים הנבחרים מתפרסמים גם באתר.

החוברת מחולקת לבוגרי שנה ג' בלבד.