Search

אזור אישי – קורס וידאו – אישור תנאי שימוש

התחייבות אישית

אתם עומדים להיכנס לדף מוגן סיסמא ובו קישורים לצילומים של שיעורי קורס שנה א' במסלול להכשרת מטפלים ב-NLP ובדמיון מודרך שצולמו בקורס שהתקיים בהרצליה בשנת תשע"ז. צילומים אלו מיועדים אך ורק לתלמידי ובוגרי מכללת רטר.
אנו מבקשים להתייחס באופן רגיש בצילומים להתחשב ברגישות החומרים ההלו משתי סיבות:

  1. המצולמים (משתתפי הקורס בהרצליה) חושפים בכך את סיפורם האישי (בעיקר בהדגמות) מתוך ידיעה כי חומרים אלה יהיו חשופים אך ורק לתלמידי מכללת רטר המחויבים בשמירה על אתיקה מקצועית ושמירה על סודיות. זכרו בעת שאתם מביטים בחומרים המצולמים לכבד את פרטיותם של המשתתפים ולשמור על פרטיותם.
  2. כל התכנים המצולמים הם קניין רוחני של דפנה ואמיר רטר שפתחו את חומרי הלימוד הללו במשך עשרות שנים. כצופים בסרטונים אתם מחויבים לשמור על זכויות היוצרים.
    משתי סיבות אלו אתם מתחייבים לשמור על סודיות ולהשתמש בחומרים באופן אישי בלבד. נאסר עליכם לצלמם או להפיצם.
    בלחיצה על סימון "ווי" אתם מתחייבים בסודיות זו.

מתעניינים ב-NLP ודמיון מודרך? בואו לחוות את זה מקרוב!

נגן וידאו
דילוג לתוכן