קלרי בן מאיר

קלרי בן מאיר מספרת על לימודי NLPvid 6 1