ימית אורבין

ימית אורבין מספרת על לימודי NLPvid 13