ימית אורבין

ימית אורבין מספרת על לימודי NLP vid 13