אבנר בן זקן

אבנר בן זקן מספר על לימודי NLP vid 14