Search

הספרייה המקוונת של מכללת רטר

קסם של אהבה

 

לאחר הכנסה להרפיה:  משפטי אמת והובלה

… אפשר לעצמך לדמיין עץ… כשאתה מביט למעלה אתה רואה כמה יפה העלווה של העץאתה שם לב לצבעים של העלים… אתה נושם עמוק ומאפשר לעצמך לחוות את העלווה ואת הצבעים של העלים… אתה מוריד את העיניים ויכול לראות את הגזע של העץ כשהשורשים מחברים אותו לאדמה… אתה יודע שהשורשים של העץ עמוקים…

בדמיונך… בסמוך לעץ על האדמה מונחים שני חיצים מקבילים אחד לשני…. הם מרגישים שווי ערך בפני עצמם ושווי ערך אחד עם השני… מתוך כך הם לא רוצים לשנות אחד את השני… יש שם נתינה סימטרית ודו כיווניות… החיצים האלה הגיעו מפרצופים של שני אנשים שטוב להם זה עם זה… הפרצופים חייכנים ואופטימיים ורואים שהחיים יפים ופשוטים… בחיצים יש קשר דואלי דו סטרי… הם באותו גודל… יש בהם יכולת הענקה שווה… מערכת יחסים שוויונית… והחיצים האלה שמשדרים סימטריה בנתינה… בהכלה… הובילו לעץ עם העלווה היפה והשורשים העמוקים… כשאתה רואה את העץ אתה רוצה להגיע למערכת יחסים טובה…. סימטרית…

אתה מביט לכיוון העץ ורואה רק  חץ אחד… והחץ האחד בעליה, הוא מתרחב ועולה… החץ הבודד גדל לגובה, הוא גדל לכיוונים שאדם יכול לגדול בהם רק לבד… לצד חץ זה שנמצא בעלייה, יש סימן קריאה… סימן הקריאה כשהוא לבד, מראה שהוא שומר את הדברים בפנים… אולי יש דיבור פנימי,  עם זאת אין קורלציה ביו החץ שנמצא בעליה לבין סימן הקריאה…

אולי כבר שם כשהחץ נמצא בעליה ומתרחב, אתה יכול לדמיין איך זה יהיה כשתגיע לשני החיצים המקבילים שיש בהם סימטריה… הפרצופים המחייכים והאופטימיים… אולי זה נראה רחוק, אבל ברגע שראית את העץ עם השורשים העמוקים התעורר בך הרצון להגיע לשם…

וכעת אפשר לעצמך לקחת צידה לדרך…. את השמש שנחשבת פאר הבריאה… שם אתה רואה את האינטליגנציה ויכולת הנתינה… השמש היא המשאב של היכולת לחיות בשלווה… אתה לוקח גם  מן המשאב של הביטחון… הוא מובנה אצלך על סמך דברים ריאליים… הביטחון מגיע מתוך הדברים שאתה יודע לעשות….

אתה מדמיין גלים לא רחוק משם… הגלים מראים מציאות שהחיים מטלטלים אבל יש שם אמונה, האמונה שאתה יכול לשלוט עליהם…. האמונה נותנת לך להיות במצב שגם כשמשהו עדיין פחות מסתדר, עדיין אתה מאמין שזה יהיה בסדר כמה שהדבר אפשרי…

ולפני עיניך מופיע לב… הלב משקף ומספר על אהבה בין בני אדם… אהבה אמתית שלא נובעת מאינטרסים, אהבה פשוטה…

אפשר לעצמך להרגיש שבעזרת הכלים האלה אתה צועד קדימה לעבר המטרה… שם נמצא העץ שיש בו היכולת לגדול מאוד גבוה, להיות רחב ועבה… יש לו יציבות יותר טובה…והוא משקיף מלמעלה על כולם…

ועכשיו אתה לוקח את הכוח שהשמש – פאר הבריאה נותנת… את האינטליגנציה והביטחון  המובנה בעצמך על סמך דברים שאתה יודע לעשות… את האמונה שגם אם החיים מטלטלים כמו הגלים, הדברים מסתדרים… והכוח של האהבה האמתית, הפשוטה… אלה מובילים אותך לחיצים הדו כיווניים שיש בהם יכולת הענקה שווה ומערכת יחסים שוויונית בין שני פרצופים חייכניים ואופטימיים…

ואת התמונה הזו של העץ על העלווה היפה והשורשים העמוקים… היחסים הסימטריים והפרצופים המחייכים תוכל לנצור בליבך… היא תוביל אותך בדרך… היא תיתן את הכוחות… היא תכוון אותך…  קח נשימה עמוקה ותאפשר לכל המילים שנאמרו להדהד ואתה מוזמן לחוות את מה שאתה מרגיש כעת…

החזרה מהרפיה….

 

דילוג לתוכן