מצב עכשווי- מה מונע מאיתנו להשיג את השינוי המבוקש כבר עכשיו?