מהם האיכויות והמשאבים שאם היה לכם אותם היום, הייתם מניעים את השינוי