מהי הדרך הטובה ביותר על מנת להגיע מהמצב המצוי למצב הרצוי