זיהוי הגירוי- מה גורם לנו לפעול באופן אוטומטי דרך התגובות הישנות שלנו