NLP - דמיון מודרך - רטר מכללת רטר ללימודי NLP ברטר התקשרו: 072-3931244

ארכיונים: Lessons

Description.

  • מהם האיכויות והמשאבים שאם היה לכם אותם היום, הייתם מניעים את השינוי

  • מהי הדרך הטובה ביותר על מנת להגיע מהמצב המצוי למצב הרצוי

  • בדיקת אקולוגיה של המצב העכשווי בו אנו נמצאים

  • זיהוי הגירוי- מה גורם לנו לפעול באופן אוטומטי דרך התגובות הישנות שלנו

  • מצב עכשווי- מה מונע מאיתנו להשיג את השינוי המבוקש כבר עכשיו?

  • בדיקת אקולוגיה- מה יהיו השלכות השינוי?

  • באילו הקשרים בחיים שלנו, נרצה את השינוי?

  • איך נוכל לזהות את השינוי?

  • האם השגת המטרה תלויה רק בך?

  • מהו השינוי שתרצו לפרגן לעצמכם? הגדירו מטרה?