“שינוי המתחיל בדמיון” (חוברת לשנה א)

MakeThumbnail 11MakeThumbnail 11

כתוספת לספר “תקשורת עם התת-מודע” משמשת חוברת הדרכה זו לשנה א’ מקור להרחבה, להעשרה ולתרגול. החומרים בחוברת מתעדכנים מדי שנה לפי תוכנית הלימודים.  

החוברת מחולקת למשתתפי קורס שנה א’ בלבד.