Search

ספריות למשתתפי הקורסים

כניסה לספריות

לבוגרי ולתלמידי רטר שלום רב,

לכל אחד ואחת מהתלמידים והבוגרים ההרשאות ניתנו באופן אטומטי. כל שעלייך לעשות הוא להכניס את הסיסמא שקיבלת במייל או בפגישה הראשונה עם תחילת הלימודים.
לאחר מכן תהיה לך גישה לסיפרייה ותוכל להוריד את דפי התירגול, הדו”חות, ואת כל חומרי העזר.

ספרייה למשתתפי קורס פרקטישינר »

ספרייה למשתתפי קורס מסטר »

ספרייה למשתתפי קורס טריינר »

ספרייה לאסיסטנטים »

ספרייה למורים במכללת רטר »

ספרייה לתלמידי התמחות עם ילדים »

התמחות בתהליכי הרזיה »

התמחות טראומה »

רוצה להשתתף בקורס?

דילוג לתוכן