Search

ספרייה למשתתפי קורס פרקטישינר

אנו מברכים אותך על השימוש בספרייה. כאן מצויים טפסים שונים בהם ניתן להיעזר בעת תרגול התהליכים שנלמדים בקורס. אם לדעתך חשוב להוסיף חומרים לספרייה אנו מזמינים אותך לפנות למשרדי המכללה ולבחון אפשרות זו.

דילוג לתוכן