חומר רקע לסמינר הצופן החדש (The New Code)

MakeThumbnail 61MakeThumbnail 61

במרץ 2008 ארחה מכללת רטר את פרופסור ג'ון גרינדר ואת גברת כרמן בוסטיק שהעבירו בארץ סמינר העוסק בגישת 'הצופן החדש'. לשם הקלה בהטמעת החומר שהועבר באנגלית (בליווי תרגום סימולטני) תורגמו נושאי הלימוד לעברית. והם מאוגדים בחוברת ייחודית זו.

החוברת חולקה למאה משתתפי הסמינר.